Wymiana wodomierzy w miejscowości Banino

 Spółka Komunalna Żukowo Spółka z o. o. z siedzibą w Żukowie przy ul. Pod Otomino 44, uprzejmie informuje, iż od dnia 26.02.2018r. odbywać się będą wymiany legalizacyjne wodomierzy. Przedmiotowe wymiany przeprowadzone zostaną w miejscowości Banino na następujących ulicach: Borowieckiej, Sosnowej, Wierzbowa, Brzozowej, Kasztanowej, Cedrowej, Klonowej, Żeglarskiej i Dębowej

 

PROJEKT UNIJNY

 Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż dnia 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0088/17-00, Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie.

Opis w/w zadania objętego dofinansowaniem znajduje się w zakładce Projekt Unijny.

INFORMACJA!!!

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nie zajmuje się wodami opadowymi.

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że stawki za zużytą wodę oraz odprowadzone ścieki nie zmieniły się od stycznia 2018r. Jednocześnie chcemy zdementować krążące pogłoski o wprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe podwyżkach. Zgodnie z Uchwałą NR XXXI/350/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 13 grudnia 2016r stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowo zostały ustalone na okres 01.01.2017r. - 30.06.2018r.