Aktualności

Informacja dotycząca konta bankowego

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2017r. nastąpi zamknięcie konta bankowego BS Tczew O/Żukowo.

 

 Prosimy o dokonywanie wpłat na konta BS Kościerzyna, widniejące na fakturach wystawianych od 01.04.2017r.

 

Przerwa w dostawie wody w SULMINIE

Spółka Komunalna Sp z o.o. informuje, że w dniu 17-10-2017 (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 5:00 do 11:00 ze względu na prace konserwacyjne na stacji uzdatniania wody w Sulminie. Za wszystkie utrudnienia i uciążliwości przepraszamy.

OGŁOSZENIA

 Szanowni Państwo !

 

W związku z prowadzoną przez naszą firmę modernizacją ulicy Sienkiewicza w Chwaszczynie wraz z budową odwodnienia oraz wymianą sieci wodociągowej, w okresie od 19 września do 30 listopada 2017 r. nastąpią utrudnienia w ruchu.

 Na czas robót zostanie utrzymane dojście do posesji zlokalizowanych w strefie robót. Z uwagi na planowane głębokie wykopy, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania wprowadzonego na czas robót.

 Dołożymy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas prace były dla Państwa jak najmniej uciążliwe. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 Wszelkie pytania związane z prowadzoną przez nas budową prosimy kierować do Pana Bartosza Arendt, pod numer tel.: 693-331-130.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 06-10-2017

Komunikat nr 2/2017

Komunikat nr 2/2017

dot. Komunikatu Nr 1/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach z dnia 06.10.2017 r. w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Baninie, gm. Żukowo, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Banino, Rębiechowo, Czaple, Barniewice, Miszewo, Miszewko — część.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody przeznaczonej do spożycia pobranych w dniu 04.10.2017 r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym:

l .  Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

2.      Woda z kranu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3.      Woda z kranu nadaje się do kąpieli, mycia zębów, itp.

4.      Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych

 

http://pssekartuzy.bip.gov.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikat-nr-2-2017.html

INFORMACJA!!!

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nie zajmuje się wodami opadowymi.