Przerwa w dostawie wody z SUW Banino

W dniu 21-06-2018r w godzinach od 23:30 do 4:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich mieszkańców zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Baninie z powodu prac związanych z modernizacją SUW. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Odwołanie zakazu podlewania

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo Nr 102/2018 z dnia 13-06-2018 r. odwołuje się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich Odbiorców wody podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żukowo.

 

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Z uwagi na występujące spadki ciśnienia oraz miejscowe zaniki wody w dniu dzisiejszym zostaną przeprowadzone płukania wody oraz dezynfekcja sieci wodociągowej w Baninie

ZAKAZ PODLEWANIA

W związku z przedłużającym się okresem suszy, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą brak wody w hydrantach przeciwpożarowych, zarządzeniem burmistrza z dnia 09-06-2018r. wprowadza się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich Odbiorców podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żukowo.

Powyższy zakaz obowiązuje od 09.06.2018 r. do odwołania.

http://bip.zukowo.pl/Article/get/id,76659.html

 

Przerwa w dostawie wody

W dniu dzisiejszym do godziny 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Pępowie. Od godziny 15:00 do 18:00 zostanie uruchomiony tymczasowy punkt poboru wody na skrzyżowaniu ulicy Pszennej z Kubusia Puchatka w Baninie