Komunikat nr 2/2017

Komunikat nr 2/2017

dot. Komunikatu Nr 1/2017

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach z dnia 06.10.2017 r. w sprawie przydatności do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Baninie, gm. Żukowo, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Banino, Rębiechowo, Czaple, Barniewice, Miszewo, Miszewko — część.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody przeznaczonej do spożycia pobranych w dniu 04.10.2017 r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym:

l .  Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.

2.      Woda z kranu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

3.      Woda z kranu nadaje się do kąpieli, mycia zębów, itp.

4.      Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych

 

http://pssekartuzy.bip.gov.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikat-nr-2-2017.html