Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż dokonaliśmy zakupu oraz montażu fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych wolnostojących dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie.

Inwestycja obejmowała dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnostojących agregatów prądotwórczych w wyciszonej obudowie atmosferycznej wraz z wykonaniem płyty fundamentowej oraz położeniem linii kablowych. Ponadto każda ze stacji uzdatniania wody wyposażona została w nowy układ SZR w celu utrzymania prawidłowej pracy urządzeń na terenie danej stacji uzdatniania wody.

Nowy system zasilania awaryjnego zapewni ciągłą i nieprzerwaną pracę urządzeń w stacjach uzdatniania wody w trakcie przerw w dostawie energii elektrycznej. Przyczyni się to do poprawy ciągłości w dostawie wody, a tym samym utrzymaniu jej odpowiedniej jakości.

Dodatkowo na terenie stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie wykonano modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd i sterowania oraz zakupiono i wymieniono rozdzielnicę główną.

 

Łączna wartość zadania wyniosła 390 000,00 zł brutto.

 

Agregaty przy stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie

 

Agregaty przy stacji uzdatniania wody w Leźnie

 

 

 Agregaty przy stacji uzdatniania wody w Niestępowie

 

Stacja uzdatniania wody Skrzeszewo – rozdzielnica główna przed wymianą

 

 

 

Stacja uzdatniania wody Skrzeszewo – rozdzielnica główna po wymianie