„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CHWASZCZYNIE

 

Przystępujemy do kolejnych prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Żukowo. Roboty prowadzone będą w miejscowości Chwaszczyno w rejonie ulic: Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego i Staffa.

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc.

 

Inwestycja obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – ok. 1593 mb wraz z przykanalikami do granic działek – ok. 401 mb;

  • budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej przepompowni – ok. 258 mb;

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – ok. 119 mb oraz budowę przydomowych przepompowni ścieków – 6 szt.;

  • budowę przepompowni ścieków na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego/Brzechwy wraz z zagospodarowaniem terenu, siecią i przyłączem wodociągowym oraz wewnętrzna linią zasilającą.

 

Pierwsze prace rozpoczną się na początku 2019 r. i potrwają do końca czerwca 2019 r.

 

Poniżej zamieszczono załącznik graficzny przedstawiający zakres planowanych prac.

 

 Zdjęcia z realizacji zadania – luty 2019 r.