BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TUCHOMIU

 

Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w miejscowości Tuchom (lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa, ul. Wodnika) z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie”

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z siedzibą w miejscowości Sierakowice.

Inwestycja obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 11500 mb;

  • budowę przykanalików do granic działek i posesji – ok 1410 mb;

  • budowę sieci kanalizacji tłocznej - ok 5350 mb;

  • budowę przepompowni ścieków – 7 kpl.;

 

Załącznik graficzny inwestycji:

mapa