Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjaźń i Lniska !!!

Dnia 12 maja 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni i Lniskach wraz z sieciami wodociągowymi oraz modernizacją przepompowni ścieków w Leźnie”.

 

Przedsięwzięcie zakłada budowę 19,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym 14,2 km sieci grawitacyjnej, 3,5 km sieci tłocznej oraz 1,8 km przyłączy (ok. 450 szt.) wraz z budową czterech przepompowni ścieków na terenie miejscowości Przyjaźń i Lniska. Dodatkowo do celów dwóch przepompowni ścieków powstanie łącznie 2 km sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie uzbrojona w kanalizację ulica Żukowska, Strumykowa, Słoneczna, Spacerowa, Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, Łapińska, Brzozowa, Mikołaja Kopernika, Urocza, Przytulna, Przyjazna, Okrężna, Rumiankowa w miejscowości Przyjaźń oraz dwie ulice bez nazewnictwa w miejscowości Lniska.

Natomiast modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w m. Leźno ul. Dębowa jest ściśle związana z ciągłym rozwojem miejscowości Leźno, a także budową w/w kanalizacji w miejscowości Przyjaźń i Lniska. Aktualna wydajność przepompowni jest dostosowana do istniejącej zabudowy, zatem w momencie powstania nowego układu kanalizacji Przyjaźń-Lniska, który będzie tłoczyć ścieki do przepompowni ścieków na ul. Dębowej, dojdzie do sytuacji w której obecnie funkcjonująca przepompownia będzie nieefektywna. Aktualna wydajność przepompowni to około 30-35m3/h, a konieczne jest zwiększenie wydajności do poziomu 80m3/h, a co za tym idzie, modernizacja całego obiektu.

Dzięki przedmiotowej inwestycji kolejne niemal 1000 osób będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej, a w perspektywie będzie możliwa dalsza rozbudowa kanalizacji w kierunku Niestępowa i Skrzeszewa.

 

Zawarta umowa z wykonawcą opiewa się na kwotę 28,4 mln zł, z czego 7,8 mln zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

 

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł

 

  Mapki do poprania :  załącznik nr 1załącznik nr 2