KANALIZACJA SANITARNA W MAŁKOWIE I PĘPOWIE

ORAZ NOWY KOLEKTOR TŁOCZNY BANINO-PĘPOWOSpółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. pozyskała kolejne środki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo. Tym razem uzyskano dofinansowanie na wybudowanie 12,2 km kanalizacji sanitarnej w Małkowie przy ulicy Parkowej, Żurawiej, Dworskiej, Pałacowej, Zielonej, Zbożowej, Słonecznej, Lipowej, Spokojnej, Dębowej, Sosnowej, Brzozowej, Pogodnej oraz 0,7 km kanalizacji sanitarnej w Pępowie przy ul. Leśnej. Dzięki w/w inwestycji kolejne ok. 700 osób będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej.

 

Dodatkowo w dofinansowaniu zostało ujęte zadanie polegające na budowie 3,8 km kolektora tłocznego Banino – Pępowo. Kolektor prowadzony będzie wzdłuż ulicy Przemysłowej, Lipowej i Leśnej, następnie wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy. Budowa kolektora stanowi kolejny etap prac związanych z rozbudową przepompowni ścieków  w Baninie przy ul. Lotniczej – zadania będącego w trakcie realizacji. Inwestycja jest kluczowa z punktu zabezpieczenia prawidłowego przesyłu ścieków z miejscowości Banino.

 

Wartość w/w inwestycji szacuje się na kwotę 12,2 mln, z czego 63,75 % dofinansowane zostanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przewidziane jest na III/IV kwartału tego roku. Termin realizacji zadań do końca 2022 r.

 

Przedmiotowe zadania realizowane będą w ramach aktualnej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

 

Wartość całego projektu wynosi 113 842 534,60 zł! Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł!