Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

  

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W ŻUKOWIE

 

 Informujemy, że dnia 27 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie”

 

Wykonawcą robót jest Stanisław Hirsz, Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy „HIRSZ” z siedzibą w miejscowości Stężyca.

 

 Inwestycja obejmuje:

  

 • Budowę nowej studni przepompowi ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym;

 • Budowę bramownicy stalowej z wciągarką elektryczną do wyciągania pomp;

 • Budowę zadaszenia nad stanowiskiem pomp;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów tłocznych wraz z wyposażeniem;

 • Budowę komory rozdzielczej rurociągów grawitacyjnych wraz z wyposażeniem;

 • Przebudowę istniejącego kolektora tłocznego wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu DN 400;

 • Przebudowę istniejących komór rozdziału i odpływów do zbiorników otwartych;

 • Budowę nowego piaskownika (kanału betonowego) wraz z separatorem piasku i wykonanie obejścia awaryjnego;

 • Wymianę kraty ręcznej na nową;

 • Budowę nowego budynku dla kraty i piaskownika;

 • Budowę nowego budynku murowanego i wyposażenie go w nowe szafy sterownicze dla przepompowni, kraty i piaskownika oraz w „SZR”;

 • Wymianę części ogrodzenia na nowe;

 • Przebudowę studni wodomierzowej i doprowadzenie wody do ciągów technologicznych kraty i przepompowni ścieków;

 • Utwardzenie dojazdów i oświetlenie terenu;

 • Renowacja i remont osadników otwartych wraz z wyposażeniem;

 • Likwidacja części obiektów na terenie objętym projektem.

 

Przewidywany termin zakończenia zadania: grudzień 2019 r.