Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Żukowo dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Spółkę Komunalna Żukowo Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.