Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Żukowo dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Spółkę Komunalna Żukowo Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy, która obowiązuje od dnia 1.07.2018 roku.