Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Żukowo dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Spółkę Komunalna Żukowo Sp. z o.o. na okres 36 miesięcy, która obowiązuje od dnia 31.12.2021 roku.

Decyzja nr GD.RZT.70.356.254.2021.D.DW