Przetarg :6

Ogłoszenie nr ZS/3/D/17 z dnia 2017-03-15 r.
Żukowo: Remont pomp ściekowych pracujących na obiektach na terenie Gminy Żukowo

Do pobrania: 

Ogłoszenie o przetargu 

Zał. nr 1 Ogłoszenie - Formularz oferty

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 3 Oświadczenie - grupa kapitałowa

Zał. nr 4 - Wzór umowy