- Regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o.

- Załącznik nr 1 - Wniosek

- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

- Załącznik nr 3 - Umowa przejęcia urządzeń

- Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo - odbiorczy

- Załącznik nr 5 - Cennik obowiązujący do 17.02.2020

- Załącznik nr 6 - Cennik obowiązujący od 18.02.2020