Tytuł Opublikowano
ZS/9/U/19 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo w miejscowości Małkowo i Żukowo z włączeniem nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego w Pępowie 09 maj 2019
ZS/8/D/19 - Leasing operacyjny wraz z usługami serwisowymi fabrycznie nowych samochodów osobowych 08 maj 2019
ZS/7/D/19 - Dostawa sprzętów i elektronarzędzi dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 26 kwiecień 2019
ZS/6/D/19 - Dostawa dwóch fabrycznie nowych przyczep 09 kwiecień 2019
ZS/5/D/19 - Dostawa sprzętów i elektronarzędzi dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 09 kwiecień 2019
ZS/4/R/19 - Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj.V=250m3 wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki 277/10 w miejscowości Żukowo (II ETAP) 04 kwiecień 2019
ZS/3/U/19 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy przepompowni ścieków w Baninie na ul. Lotniczej wraz z budową nowego kolektora tłocznego z włączeniem do istniejącego kolektora ciśnieniowego DN400 w miejscowości Pępowo 22 marzec 2019
ZS/2/D/19 - Dostawa dwóch używanych samochodów typu doka 15 marzec 2019
ZS/1/R/19 - Wykonywanie przewiertów sterowanych i przecisków mechanicznych dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Żukowo 03 styczeń 2019
ZS/20/D/18 - Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 27 grudzień 2018