Tytuł Opublikowano
ZP/18/D/18 - Sukcesywna dostawa ulicowskazów i znaków drogowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 13 grudzień 2018
ZP/17/D/18 - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 15 listopad 2018
ZP/16/R/18 - Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wo 16 październik 2018
ZP/15/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchom z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – 27 wrzesień 2018
ZP/14/D/18 - Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infra 27 sierpień 2018
ZP/13/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukowo - Borkowo w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działani 20 sierpień 2018
ZP/12/R/18 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo 14 sierpień 2018
ZP/11/R/18 - Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaszczyno w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Program 06 lipiec 2018
ZP/10/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 19 czerwiec 2018
ZP/9/D/18 - Sukcesywna dostawa materiałów chodnikowych dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. 05 czerwiec 2018