Spółka Komunalna Żukowo z uwagi na liczne zgłoszenia problemu związanego z kontaktowaniem się z biurem obsługi klienta podjęła czynności mające na celu weryfikację linii telefonicznych. Po wizycie technika stwierdzono, że numery telefonów podane w kontakcie (58 586-75-86 oraz 58 681-12-19) działają prawidłowo i wszystkie przychodzące połączenia są odbierane. W przypadku problemu z kontaktowaniem się z biurem obsługi klienta (np. wolny sygnał i nikt nie odbiera) prosimy kontaktować się ze swoim operatorem komórkowym. Otrzymaliśmy informację od Klientów, że po zgłoszonej reklamacji do operatora telefonii komórkowej problem znika.