PODSUMOWANIE PROJEKTU UE !!!

 

Informujemy, że projekt unijny pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” , którego realizacja trwała od 2018 dobiegł końca.

W ramach projektu powstało łącznie 140,6 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo.

Do wybudowanej kanalizacji sanitarnej mogą przyłączyć się mieszkańcy Borkowa, Żukowa, Pępowa, Tuchomia, Rębiechowa, Czapli, Leźna, Miszewa, Miszewka, Dąbrowy, Banina, Małkowa, Przyjaźni i Lnisk.

Na chwilę obecną przyłączyło się blisko 8 300 osób, przy czym w dalszym ciągu trwają podłączania kolejnych mieszkańców.

Przewiduje się, iż liczba to wzrośnie w najbliższym czasie do 9 200 osób.

Ponadto, w ramach projektu rozbudowano i przebudowano przepompownie ścieków w Żukowie, Baninie oraz Leźnie. Dzięki tym pracą, zwiększyła się wydajność tłoczenia ścieków przez istniejące przepompownie, co wiąże się z możliwością przyjmowania i tłoczenia ścieków z nowo powstałych układów kanalizacyjnych.

Należy wspomnieć, iż projekt sfinansował budowę zbiorników retencyjnych wody pitnej w Baninie, Chwaszczynie i Skrzeszewie, modernizację sieci wodociągowej w Chwaszczynie oraz zakup pojazdu asenizacyjnego typu WUKO do celów eksploatacji wybudowanej infrastruktury.

Wartość projektu wyniosła 126,4 mln złotych, z których 65,3 mln pozyskane zostało z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a 13,4 mln zostało dofinansowane w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                Fundusz + Flaga PL + Unia - poziom.jpg - 559,50 kB

 

PODSUMOWANIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

 

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie:

  - rejon ul. Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego, Staffa

  - w ramach zadania powstało 2,4 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 2,6 mln złotych


 2.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie:

  - Rębiechowo rejon ul. Tęczowej, Brzozowej, Klonowej, Lazurowej, Plażowej, Bursztynowej, Promiennej; Czaple – działki po prawej stronie jadąc do Gdańska   (brak nazwy ulic), Leźno ul. Wichrowa, Leśne Zacisze, Św. Floriana

  - w ramach zadania powstało 16,4 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 12 mln złotych.


 3.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żukowie i Borkowie:

  - Żukowo rejon ul. Przyjaznej, Pod Elżbietowo, Jabłoniowej, Batorego, Księżycowej, J. Sobieskiego, Borkowo rejon ul. Nowowiejskiej, Elżbietańskiej, Głębokiej, Letniskowej, Starowiejskiej, Iglastej, Modrzewiowej, Piaszczystej, Spacerowej, Radosnej, Kolonijnej, Polnej, Kartuskiej

  - w ramach zadania powstało 14,6 km kanalizacji sanitarnej

  -   koszt zadania 12,9 mln złotych


 4.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu:

  - rejon ul. Widokowej, Wodnej, Jeziornej, Spacerowej, Pszennej, Dębowej, Ogrodowej, Kwiatowej, Polnej, Tęczowej, Wczasowej, Letniskowej, Promiennej, Słonecznej, Pogodnej, Miłaj, Szczęśliwej, Wesołej

  - w ramach zadania powstało 18 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 14,9 mln złotych


 5.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pępowie:

  - rejon ul. Polnej, Arniki, Granicznej, Brzozowej, Chłopskiej, Jaśminowej, Kwiatowej, Gdańskiej, Staszica, Gdańskiej, Staszica, Krótkiej, Rejtana, Słoneczny Stok, Majkowskiego, Podgórnej, Górnej, Halnej, Słonecznej, Wiśniowej, Parkowej, Lipowej, Armii Krajowej, Słoneczne Tarasy, Modrzewiowej, Świerkowej

  - w ramach zadania powstało 21,8 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 11,9 mln złotych


 6.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Baninie:

  – rejon ul. Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Pszennej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej

  - w ramach zadania powstało 9 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 4,3 mln złotych


 7.   Budowa kolektora tłocznego Banino - Pępowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pępowie ul. Leśna:

  - w ramach zadania powstało 3,8 km kolektora tłocznego oraz 0,7 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 5,6 mln złotych


 8.   Budowa kanalizacji sanitarnej w Miszewie, Miszewku, Dąbrowie i Baninie:

  - Miszewo – Miszewko ul. Lotnicza, Dąbrowa, Karwety, Dąbrowa, Banino ul. Lotnicza, Sadowa, Łąkowa, Źródlana, Ogrodowa, Wiśniowa, Pszenna Makowa, Rumiankowa, Chabrowa, Różana, Narcyzowa, Kubusia Puchatka, Jasia i Małgosi, Rodzinna, Jana Trepczyka, Halna, Kolorowa, Rolnicza

  - w ramach zadania powstało 20,4 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 13,5 mln  złotych


 9.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Małkowie, Żukowie:

  -  rejon ul. Pałacowej, Pogodnej, Brzozowej, Spokojnej, Dębowej, Lipowej, Słonecznej, Zbożowej, Parkowej, Dworskiej, Żurawiej, Zielonej i Sosnowej wraz z kolektorem tłocznym z włączeniem do Pępowa w ul. Chłopskiej

  - w ramach zadania powstało 13,2 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 7,9 mln złotych


 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni, Lniskach:

  - Przyjaźń ulica Żukowska, Strumykowa, Słoneczna, Spacerowa, Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, Łapińska, Brzozowa, Mikołaja Kopernika, Urocza, Przytulna, Przyjazna, Okrężna, Rumiankowa oraz dwie ulice bez nazewnictwa w miejscowości Lniska

  - w ramach zadania powstało 20,1 km kanalizacji sanitarnej oraz 2,1 km sieci wodociągowej

  -  koszt zadania 27,4 mln złotych


 11.  Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie,  przy ul. Polnej:

  - zwiększono wydajność tłoczenia ścieków z 115m3/h do 277 m3/h

  -  koszt zadania 4,8 mln złotych


 12.   Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie ul. Lotnicza:

  - zwiększono wydajność tłoczenia ścieków z 55 m3/h do 80-120m3/h

  -  koszt zadania 2,3 mln złotych


 13.  Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków Leźnie ul. Dębowa:

  - zwiększono wydajność tłoczenia ścieków z 30 m3/h do 80m3/h

  -  koszt zadania 1 mln złotych


 14.   Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej w Baninie, Chwaszczynie i Skrzeszewie:

  - wybudowano 6 zbiorników retencyjnych, po dwa w każdej z miejscowości

  - cele zbiorników jest wyrównanie deficytu wody oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresach maksymalnego rozbioru wody

  - koszt zadania 2,4 mln złotych


 15.   Modernizacja sieci wodociągowej w Chwaszczynie:

  - rejon ul. Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda

  - w ramach zadania 2,8 km sieci wodociągowej

  - koszt zadania 912 tys. złotych


 

 

Poniżej galeria zdjęć:

 

1.jpg - 77,46 kB      2.jpg - 69,24 kB     27.jpg - 147,26 kB

Budowa kanalizacji w Chwaszczynie - prace budowlane                          Przepompownia ścieków Chwaszczyno ul. Żeromskiego/Brzechwy      Przepompownia ścieków Małkowo - Żukowo ul. Sosnowa

 

 3.jpg - 58,67 kB      4.jpg - 75,18 kB      5.jpg - 57,17 kB

 Przepompownia ścieków Rębiechowo ul. Słoneczna                                Przepompownia ścieków Borkowo ul. Głęboka                                        Przepompownia ścieków Borkowo ul. Elżbietańska

 

 

 6.jpg - 92,06 kB    7.jpg - 133,81 kB    8.jpg - 67,23 kB

Budowa kanalizacji w Tuchomiu – prace budowlane                                                          Budowa kanalizacji w Tuchomiu – prace budowlane      Przepompownia ścieków Tuchom ul. Promienna

 

9.jpg - 220,48 kB    10.jpg - 132,22 kB

Przebudowa PS Żukowo – budowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków             Przebudowa PS Żukowo – budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – po zakończeniu prac

 11.jpg - 78,24 kB     12.jpg - 78,51 kB

Przebudowa PS Żukowo – budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – wewnątrz                                             Przebudowa PS Żukowo – stara i nowa przepompownia

 

 

 13.jpg - 71,69 kB  13a.jpg - 63,75 kB  14.jpg - 88,73 kB

 Budowa kanalizacji w Pępowie - prace budowlane                                Budowa kanalizacji w Pępowie - prace budowlane                              Przepompownia ścieków Pępowo ul. Kwiatowa

 

 15.jpg - 179,67 kB    16.jpg - 163,97 kB

Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie - prace budowlane                                                                                              Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie - prace budowlane

 17.jpg - 230,04 kB     18.jpg - 98,48 kB

Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie – po rozbudowie                                                                                                                          Budowa kanalizacji w Baninie - prace budowlane

 19.jpg - 80,06 kB   20.jpg - 119,03 kB   21.jpg - 74,68 kB

  Przepompownia ścieków Banino ul. Leśna                                                               Przepompownia ścieków Banino ul. Zacisze                                                            Budowa kanalizacji w Miszewie, Miszewku, Dąbrowie, Baninie

                                                                                                                                                                                                                                                                                    - prace budowlane
                           

22.jpg - 77,16 kB     24.jpg - 187,21 kB    25.jpg - 97,50 kB

Przepompownia ścieków Miszewko ul. Karwety                                                Prace przy budowie kolektora tłocznego Banino - Pępowo                            Prace przy budowie kolektora tłocznego Banino - Pępowo

 

 26.jpg - 209,88 kB    28.jpg - 190,94 kB   30.jpg - 182,91 kB

Przepompownia ścieków Pępowo ul. Leśna                                                        Budowa kanalizacji Przyjaźń, Lniska - prace budowlane                                Przepompownia ścieków Lniska, droga na Niestępowo

 

 31.jpg - 305,84 kB    32.jpg - 109,10 kB    33.jpg - 58,98 kB

 Przepompownia ścieków Przyjaźń ul. Żukowska/Lipowa                                Przepompownia ścieków Lniska ul. Żukowska                                                   Przepompownia ścieków Przyjaźń ul. Miła

 

34.jpg - 72,03 kB

Przepompownia ścieków Leźno ul. Dębowa – po modernizacji

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: