SKŻ, odnosząc się do  nieprawdziwych informacji, w kwestii funkcjonowania punktu zlewnego oraz odbierania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, które stają się przyczyną niepokoju mieszkańców i coraz liczniejszych komentarzy w mediach społecznościowych, wyjaśnia: 

SKŻ odstąpiła od świadczenia usług wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z początkiem  2024 roku. Decyzja ta podyktowana jest zwiększającą się ilością obiektów własnych, które Spółka musi tymi pojazdami obsłużyć. Dodatkowo pojazdy te wykorzystywane są do odbierania wód opadowych z dróg gminnych, w związku z czym SKŻ nie jest w stanie zapewnić zgodnego z umową terminu wywozu nieczystości.  Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z klientami zostały wypowiedziane, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. W trakcie trwania wypowiedzenia, Klienci mieli możliwość, zlecenia wywozu, który został lub dopiero zostanie zrealizowany.  Spółka nie jest jedyną firmą, która zajmuje się wywozem tzw. szamb, zatem klienci mają możliwość zawrzeć umowy z innymi firmami, które  funkcjonują i funkcjonowały jeszcze przed 2019, kiedy to SKŻ zaczęła świadczyć usługi  wywozu. 

SKŻ nie podziela zarzutów, jakoby jej działania przyczyniły się do znacznego wydłużenia  czasu oczekiwania na wywóz ścieków, nawet do 2 tygodni. Po weryfikacji tej informacji bezpośrednio u pięciu przykładowych przewoźników,  do których zwrócono się o wywóz nieczystości, zadeklarowali oni gotowość wywozu w ciągu 2-4 dni.  Oczekiwanie na wywóz szamba ponad 2 tygodnie nie jest sytuacją  stałą  i standardową - dotyczyła prawdopodobnie jednostkowych sytuacji w okresie świątecznym. W tym czasie, jak co roku, zwiększa się ilość wywozów, a czas oczekiwania się wydłuża. Sytuacja ta jest tożsama, do wielu innych usług w okresie świątecznych, które należy zaplanować z wyprzedzeniem. Dodatkowo prowadzone przez Urząd Gminy kontrole dotyczące opróżniania szamb, spowodowały, iż osoby które dotychczas tego nie robiły, lub robiły sporadycznie, zaczęły  licznie zgłaszać wywozy, co nie pozostało bez znaczenia na czas oczekiwania. 

SKŻ chciałaby także przedstawić kilka faktów, które odnoszą się do zarzutu, jakoby modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Polnej w Żukowie miała spowodować zmniejszenie odbieranych ścieków. 

Modernizacja przepompowni ścieków, której dokonano w 2019/2020 roku, przy współfinansowaniu środków unijnych, zwiększyła jej przepustowość ze 115 m3/h do 277m3/h  tj. ponad dwukrotnie. Inwestycja osiągnęła zamierzony cel, tj. zwiększyła możliwość przyjmowania większej ilości ścieków.  Dodatkowo, w 2023 roku  został uruchomiony trzeci punkt zrzutu na zlewni, który umożliwił zwiększenie przyjmowanych ścieków z wozów asenizacyjnych ze 150m3/h do 240m3/h. Od 2019 roku oddano do użytkowania sieć kanalizacyjną w Baninie, Chwaszczynie, Pępowie, Małkowie i Przyjaźni, co pozwoliło na podłączenie  2049 nieruchomości do dnia dzisiejszego, a jednocześnie odciążyło punkt zlewny. Faktem jest, że SKŻ zaczęła kontrolować i eliminować nielegalne zrzuty ścieków na pompach, co wydłuża czas opróżniania beczek, wyjaśniamy jednak iż ich stosowanie nigdy nie było dozwolone, ale często praktykowane przez przewoźników. Monitoring i system pomiarów, jaki został wprowadzony, ma na celu przestrzeganie zasad obiektu,  zgodnie z wytycznymi producenta, oraz zachowanie trwałości urządzeń, za które ostatecznie wszyscy jako mieszkańcy płacimy.  Urządzenia mają służyć latami wszystkim odbiorcom, a to wymaga regulacji np. w przypadku roztopów czy silnych opadów deszczu, kiedy do kanalizacji sanitarnej w dużym stopni napływają wody deszczowe, które także obciążają przepompownię. Takie zabiegi mają na celu zachowanie maksymalnych możliwości urządzeń przepompowni, oraz ich pracę w warunkach dla jakich zostały zaprojektowane, tak aby nie narażać ich na awarie. Dodatkowo wyjaśniamy, iż wprowadzony system elektroniczny ma zapobiec stosowanym praktykom, zwożenia ścieków nie będących ściekami z Gminy Żukowo.   

SKŻ pragnie podkreślić, iż  publikowane w mediach problemy, nie stanowią sytuacji ciągłej, choć mają miejsce, niejednokrotnie spowodowane są czynnikami niezależnymi od SKŻ. Wybiórcze sytuacje i komentarze szeroko ukazywane w mediach, nie stanowią faktycznej codzienności.  Działania podejmowane przez SKŻ, mają na celu zachowanie  trwałości urządzeń a tym samym zachowanie ciągłości w odbierze ścieków od mieszkańców. Poczynione inwestycje zrealizowane zostały dla mieszkańców, i SKŻ nie ma interesu w utrudnianiu czy ograniczaniu ilości odbieranych ścieków. Jednocześnie informujemy, iż otrzymujemy zgłoszenia od mieszkańców, którzy    błędnie informowani przez przewoźników, o zamknięciu punktu zlewnego, podczas gdy punkt zlewny działa,  tylko że  w ograniczonym zakresie.

Jednocześnie SKŻ  wzywa mieszkańców, którzy mają możliwość  przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a z jakichś względów jeszcze tego nie uczynili, aby jak najszybciej podjęli  kroki w tym kierunku. Obowiązek podłączenia się do kanalizacji wynika z  art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: