Dofinansowanie na budowę kanalizacji w miejscowościach Miszewko, Rutki - Żukowo, Lniska, Pępowo

Z ogromna radością informujemy, iż wniosek o dofinansowanie złożony 31 października 2023 r. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap II” obejmujący budowę 17,5 km kanalizacji sanitarnej na terenie m. Miszewko, Rutki-Żukowo, Lniska i Pępowo oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Pępowie (zadanie zrealizowane w 2021 r.)  - ZOSTAŁ WYBRANY DO DOFINASOWANIA w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - FENIKS.

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. znalazła się z wśród jedenastu projektów na całą Polskę , które zostały wybrane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - FENIKS. Wyniki naboru na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wyniki-naboru2

 Całkowita wartość projektu wynosi 27,7 mln złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 15,8 mln złotych .

Mapy poglądowe:

 

Prośba o powstrzymanie sie od podlewania wodą z sieci wodociągowej

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w trosce o zapewnienie mieszkańcom Gminy Żukowo nieprzerwanej dostawy wody do celów socjalno–bytowych,  apeluje  o powstrzymywanie się od podlewania wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników, ogródków przydomowych, napełniania basenów i oczek wodnych oraz mycia samochodów. Woda z wodociągu dostarczana Odbiorcom przeznaczona jest na zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych. Rozbiór wody kilkukrotnie wyższy od poziomu, do którego jest przystosowany system stanowi zagrożenie dla jego wydolności, co może skutkować  przerwami w dostawie wody na podstawowe potrzeby mieszkańców.

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do potrzeb socjalno-bytowych.

 BARDZO PROSIMY O OSZCZĘDZANIE WODY

 

Komunikat w sprawie zakazu wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, kratek czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej, czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych w celu odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa. Wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane w obrębie własnej nieruchomości (można je gromadzić np. w oczkach wodnych, studniach chłonnych, zbiornikach podziemnych i naziemnych itp.) lub odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Spółka obserwuje zwiększony napływ wód opadowych do kanalizacji sanitarnej zwłaszcza podczas ulewnych opadów  deszczu. Urządzenia przepompowni oraz sieć kanalizacyjna nie są w stanie odebrać tak dużej ilości gwałtownie napływających wód opadowych co prowadzi do podtopień urządzeń i występowania poważnych awarii, doprowadzając do zalewania posesji, piwnic, czy też mieszkańców innych położonych niżej budynków. Powoduje to także coraz wyższe koszty zużycia energii elektrycznej związanej z przepompowywaniem dodatkowej ilości wód deszczowych oraz zużyciem i remontami urządzeń (pomp) w związku ze zwiększeniem ilości zanieczyszczeń stałych (głównie piasku).

W związku z powyższym zawiadamiamy, że Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. na terenie całej gminy od kwietnia 2024 roku wznawia kontrole sieci i wykrywanie nielegalnych podłączeń wód opadowych. Prace te będą prowadzone z wykorzystaniem urządzenia zadymiającego – wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych ( takiego samego jakiego używa się np. do efektów specjalnych podczas koncertów lub przedstawień teatralnych). Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Pragniemy podkreślić, że celem tych działań nie jest karanie, lecz ochrona interesów wszystkich mieszkańców gminy kierując się dobrem tych odbiorców, których nieruchomości są zalewane w wyniku niedozwolonych praktyk.

Przebudowa sieci wodociagowej na ul. Rolniczej w miejscowości Banino

Informujemy Odbiorców zamieszkałych przy ul. Rolniczej oraz ulicach przyległych, że z uwagi na trwające prace związane z przebudową siei wodociągowej w ul. Rolniczej oraz przepięciem istniejących przyłączy  do 30.06.2024r. będą  występować chwilowe przerwy w dostawie wody. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

AKTUALIZACJA:  Prace związane z przebudową sieci wodociągowej  zakończą się do 19.07.2024r.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UE

Informujemy, iż zrealizowano wszystkie zadania w ramach projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”.

W ramach projektu powstało łącznie 140,6 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo, przebudowano przepompownie ścieków w Żukowie, Baninie oraz Leźnie, wybudowano zbiorniki retencyjne wody pitnej w Baninie, Chwaszczynie i Skrzeszewie, zmodernizowano sieć wodociągową w Chwaszczynie.

Wartość projektu - 126,4 mln złotych

Dofinansowanie z UE -  65,3 mln  złotych

Pożyczka z NFOŚiGW - 13,4 mln złotych

Więcej informacji na stronie: https://www.skzukowo.pl/projekt-unijny/druki-do-pobrania/druki-do-pobrania-11 

 preview

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: