Zakończono renowację studni głębinowej na SUW w Chwaszczynie

Spółka Komunalna Żukowo informuje, że w dniu dzisiejszym zakończyły się prace, które poprawią dostępność wody z ujęcia w Chwaszczynie. Ze względu na zwiększone w ostatnim czasie zapotrzebowanie poboru wody na tym terenie - z typowego zużycia około 50-60 m 3 na godzinę, do nawet 160 m 3 na godzinę podjęto decyzję o modernizacji jednej z dwóch studni głębinowych. Prace trwały od poniedziałku 20 marca i zostały właśnie zakończone. Dokonano renowacji studnia głębinową 1A , co umożliwia większą jej wydajności. Niestety ten remont spowodował przejściowe problemy z dostępnością wody na tym obszarze. Jest to działanie wyprzedzające potencjalnie większe trudności, konieczne, ale jednocześnie poprawiające wydajność całego ujęcia w Chwaszczynie. Te prace, w układzie z uruchomionymi 2018 roku zbiornikami retencyjnymi, powinny zabezpieczyć cały ten obszar nawet przy zwiększonym dobowym poborem wody. Dla polepszenia ciągłości dostawy wody w 2019 roku dokonano modernizacji sieci wodociągowych na ulicach: Sienkiewicza, Żeromskiego, Mickiewicza, Polnej i Rewerenda.Na przełomie 2020/21 rok zaplanowano modernizację drugiej studni głębinowej. Do końca 2020 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Chwaszczyno wraz z automatyką i całym oprzyrządowaniem. Modernizacja ta planowana jest do wykonywana na kolejne lata.

Dodatkowo informujemy, że zakupiono działkę przy ul. Polnej, na której powstaną kolejne zbiornik retencyjne dla zabezpieczenia północnej części Chwaszczyna.Obecnie trwają prace przygotowawcze, które mają na celu wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barniewice. Woda z Barniewic docelowo będzie zaopatrywać również część mieszkańców Chwaszczyna.

Mieszkańcom Chwaszczyna i Tuchomia dziękujemy za wyrozumiałość oraz zapewniamy o ciągłej pracy Spółki Komunalnej Żukowo na rzecz zwiększenia poprawy usług w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, abyśmy wszyscy zwiększyli swoją wrażliwość na zjawisko niedoborów wody oraz konieczność jej oszczędzania, na możliwości retencji wody jakie są dostępne dla właścicieli nieruchomości oraz inne metody oszczędzania wody, do czego nieustannie zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Żukowo.

 

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BANINIE

                                                                   PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BANINIE

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje iż, od początku października funkcjonuje zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Banino. Zgodnie z umową realizacja zadania miała nastąpić do 26 października 2018 r. Jednakże wszystkie prace wykonano do końca września 2018 r.

 

Zakres robót obejmował zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Banino, w tym między innymi:

  • remont instalacji zasilania rozdzielni głównej;

  • nową instalację elektryczną i oświetleniową ;

  • nową instalację sterowania i AKPiA ;

  • dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody;

  • podłączenie dwóch zestawów pompowych hydroforowych;

  • dostawę i montaż pompy płucznej i dmuchawy do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych;

  • wyposażenie stacji w agregat sprężarkowy oraz osuszacz powietrza;

  • wymianę istniejących podwodnych agregatów pompowych wraz z rurociągami tłocznymi;

  • podłączenie odpływu podczyszczonych wód poprocesowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejących osadników wód popłucznych;

  • remont węzła sanitarnego.

 

Efektem inwestycji jest zwiększona wydajności stacji wodociągowej umożliwiającej dystrybucję w ilości Qhmax = 120 m3/h przy zachowaniu maksymalnego poboru wody ze studni głębinowych i przy zachowaniu jakości uzdatnianej wody na poziomie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku poz. 2294).

 

Przebudowa stacji uzdatniania wody poprawi jakości uzdatniania wody, zwiększy przepustowości i zapewni bezawaryjną ciągłość dostawy wody przeznaczonej do celów socjalno-bytowych mieszkańcom miejscowości Banino.

 

Koszt robót budowlach wyniósł niespełna 2 mln złotych. 

 

Dodatkowo na początku 2018 roku na stacji uzdatniania wody w Baninie wybudowane zostały zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z pompownią wody II stopnia oraz niezbędną infrastrukturą. Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł ponad 1 mln złotych. Inwestycja ta ujęta została w projekcie unijnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”. Dofinansowanie zadania z Unii Europejskiej wyniosło blisko 600 tys. złotych.

 

                                      

 

                   

 

Dostawa i montaż fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, iż dokonaliśmy zakupu oraz montażu fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych wolnostojących dla zasilania awaryjnego stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie.

Inwestycja obejmowała dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnostojących agregatów prądotwórczych w wyciszonej obudowie atmosferycznej wraz z wykonaniem płyty fundamentowej oraz położeniem linii kablowych. Ponadto każda ze stacji uzdatniania wody wyposażona została w nowy układ SZR w celu utrzymania prawidłowej pracy urządzeń na terenie danej stacji uzdatniania wody.

Nowy system zasilania awaryjnego zapewni ciągłą i nieprzerwaną pracę urządzeń w stacjach uzdatniania wody w trakcie przerw w dostawie energii elektrycznej. Przyczyni się to do poprawy ciągłości w dostawie wody, a tym samym utrzymaniu jej odpowiedniej jakości.

Dodatkowo na terenie stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie wykonano modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd i sterowania oraz zakupiono i wymieniono rozdzielnicę główną.

 

Łączna wartość zadania wyniosła 390 000,00 zł brutto.

 

Agregaty przy stacji uzdatniania wody w Skrzeszewie

 

Agregaty przy stacji uzdatniania wody w Leźnie

 

 

 Agregaty przy stacji uzdatniania wody w Niestępowie

 

Stacja uzdatniania wody Skrzeszewo – rozdzielnica główna przed wymianą

 

 

 

Stacja uzdatniania wody Skrzeszewo – rozdzielnica główna po wymianie

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: