ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 PODSUMOWANIE PROJEKTU UE !!!

 

Informujemy, że projekt unijny pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” , którego realizacja trwała od 2018 dobiegł końca.

W ramach projektu powstało łącznie 140,6 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo.

Do wybudowanej kanalizacji sanitarnej mogą przyłączyć się mieszkańcy Borkowa, Żukowa, Pępowa, Tuchomia, Rębiechowa, Czapli, Leźna, Miszewa, Miszewka, Dąbrowy, Banina, Małkowa, Przyjaźni i Lnisk.

Na chwilę obecną przyłączyło się blisko 8 300 osób, przy czym w dalszym ciągu trwają podłączania kolejnych mieszkańców.

Przewiduje się, iż liczba to wzrośnie w najbliższym czasie do 9 200 osób.

Ponadto, w ramach projektu rozbudowano i przebudowano przepompownie ścieków w Żukowie, Baninie oraz Leźnie. Dzięki tym pracą, zwiększyła się wydajność tłoczenia ścieków przez istniejące przepompownie, co wiąże się z możliwością przyjmowania i tłoczenia ścieków z nowo powstałych układów kanalizacyjnych.

Należy wspomnieć, iż projekt sfinansował budowę zbiorników retencyjnych wody pitnej w Baninie, Chwaszczynie i Skrzeszewie, modernizację sieci wodociągowej w Chwaszczynie oraz zakup pojazdu asenizacyjnego typu WUKO do celów eksploatacji wybudowanej infrastruktury.

Wartość projektu wyniosła 126,4 mln złotych, z których 65,3 mln pozyskane zostało z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a 13,4 mln zostało dofinansowane w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                Fundusz + Flaga PL + Unia - poziom.jpg - 559,50 kB

 

PODSUMOWANIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

 

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie:

  - rejon ul. Jana Pawła II, Asnyka, Leśmiana, Żeromskiego, Staffa

  - w ramach zadania powstało 2,4 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 2,6 mln złotych


 2.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rębiechowie, Czaplach i Leźnie:

  - Rębiechowo rejon ul. Tęczowej, Brzozowej, Klonowej, Lazurowej, Plażowej, Bursztynowej, Promiennej; Czaple – działki po prawej stronie jadąc do Gdańska   (brak nazwy ulic), Leźno ul. Wichrowa, Leśne Zacisze, Św. Floriana

  - w ramach zadania powstało 16,4 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 12 mln złotych.


 3.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żukowie i Borkowie:

  - Żukowo rejon ul. Przyjaznej, Pod Elżbietowo, Jabłoniowej, Batorego, Księżycowej, J. Sobieskiego, Borkowo rejon ul. Nowowiejskiej, Elżbietańskiej, Głębokiej, Letniskowej, Starowiejskiej, Iglastej, Modrzewiowej, Piaszczystej, Spacerowej, Radosnej, Kolonijnej, Polnej, Kartuskiej

  - w ramach zadania powstało 14,6 km kanalizacji sanitarnej

  -   koszt zadania 12,9 mln złotych


 4.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tuchomiu:

  - rejon ul. Widokowej, Wodnej, Jeziornej, Spacerowej, Pszennej, Dębowej, Ogrodowej, Kwiatowej, Polnej, Tęczowej, Wczasowej, Letniskowej, Promiennej, Słonecznej, Pogodnej, Miłaj, Szczęśliwej, Wesołej

  - w ramach zadania powstało 18 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 14,9 mln złotych


 5.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pępowie:

  - rejon ul. Polnej, Arniki, Granicznej, Brzozowej, Chłopskiej, Jaśminowej, Kwiatowej, Gdańskiej, Staszica, Gdańskiej, Staszica, Krótkiej, Rejtana, Słoneczny Stok, Majkowskiego, Podgórnej, Górnej, Halnej, Słonecznej, Wiśniowej, Parkowej, Lipowej, Armii Krajowej, Słoneczne Tarasy, Modrzewiowej, Świerkowej

  - w ramach zadania powstało 21,8 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 11,9 mln złotych


 6.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Baninie:

  – rejon ul. Diamentowej, Cyprysowej, Jagodowej, Świerkowej, Jesionowej, Balladyny, Lawendowej, Malinowej, Pszennej, Leśnej, Kolejowej i Lipowej

  - w ramach zadania powstało 9 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 4,3 mln złotych


 7.   Budowa kolektora tłocznego Banino - Pępowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pępowie ul. Leśna:

  - w ramach zadania powstało 3,8 km kolektora tłocznego oraz 0,7 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 5,6 mln złotych


 8.   Budowa kanalizacji sanitarnej w Miszewie, Miszewku, Dąbrowie i Baninie:

  - Miszewo – Miszewko ul. Lotnicza, Dąbrowa, Karwety, Dąbrowa, Banino ul. Lotnicza, Sadowa, Łąkowa, Źródlana, Ogrodowa, Wiśniowa, Pszenna Makowa, Rumiankowa, Chabrowa, Różana, Narcyzowa, Kubusia Puchatka, Jasia i Małgosi, Rodzinna, Jana Trepczyka, Halna, Kolorowa, Rolnicza

  - w ramach zadania powstało 20,4 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 13,5 mln  złotych


 9.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Małkowie, Żukowie:

  -  rejon ul. Pałacowej, Pogodnej, Brzozowej, Spokojnej, Dębowej, Lipowej, Słonecznej, Zbożowej, Parkowej, Dworskiej, Żurawiej, Zielonej i Sosnowej wraz z kolektorem tłocznym z włączeniem do Pępowa w ul. Chłopskiej

  - w ramach zadania powstało 13,2 km kanalizacji sanitarnej

  -  koszt zadania 7,9 mln złotych


 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni, Lniskach:

  - Przyjaźń ulica Żukowska, Strumykowa, Słoneczna, Spacerowa, Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, Łapińska, Brzozowa, Mikołaja Kopernika, Urocza, Przytulna, Przyjazna, Okrężna, Rumiankowa oraz dwie ulice bez nazewnictwa w miejscowości Lniska

  - w ramach zadania powstało 20,1 km kanalizacji sanitarnej oraz 2,1 km sieci wodociągowej

  -  koszt zadania 27,4 mln złotych


 11.  Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie,  przy ul. Polnej:

  - zwiększono wydajność tłoczenia ścieków z 115m3/h do 277 m3/h

  -  koszt zadania 4,8 mln złotych


 12.   Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie ul. Lotnicza:

  - zwiększono wydajność tłoczenia ścieków z 55 m3/h do 80-120m3/h

  -  koszt zadania 2,3 mln złotych


 13.  Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków Leźnie ul. Dębowa:

  - zwiększono wydajność tłoczenia ścieków z 30 m3/h do 80m3/h

  -  koszt zadania 1 mln złotych


 14.   Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej w Baninie, Chwaszczynie i Skrzeszewie:

  - wybudowano 6 zbiorników retencyjnych, po dwa w każdej z miejscowości

  - cele zbiorników jest wyrównanie deficytu wody oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody w okresach maksymalnego rozbioru wody

  - koszt zadania 2,4 mln złotych


 15.   Modernizacja sieci wodociągowej w Chwaszczynie:

  - rejon ul. Gdyńskiej, Polnej i Rewerenda

  - w ramach zadania 2,8 km sieci wodociągowej

  - koszt zadania 912 tys. złotych


 

 

Poniżej galeria zdjęć:

 

1.jpg - 77,46 kB      2.jpg - 69,24 kB     27.jpg - 147,26 kB

Budowa kanalizacji w Chwaszczynie - prace budowlane                          Przepompownia ścieków Chwaszczyno ul. Żeromskiego/Brzechwy      Przepompownia ścieków Małkowo - Żukowo ul. Sosnowa

 

 3.jpg - 58,67 kB      4.jpg - 75,18 kB      5.jpg - 57,17 kB

 Przepompownia ścieków Rębiechowo ul. Słoneczna                                Przepompownia ścieków Borkowo ul. Głęboka                                        Przepompownia ścieków Borkowo ul. Elżbietańska

 

 

 6.jpg - 92,06 kB    7.jpg - 133,81 kB    8.jpg - 67,23 kB

Budowa kanalizacji w Tuchomiu – prace budowlane                                                          Budowa kanalizacji w Tuchomiu – prace budowlane      Przepompownia ścieków Tuchom ul. Promienna

 

9.jpg - 220,48 kB    10.jpg - 132,22 kB

Przebudowa PS Żukowo – budowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków             Przebudowa PS Żukowo – budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – po zakończeniu prac

 11.jpg - 78,24 kB     12.jpg - 78,51 kB

Przebudowa PS Żukowo – budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – wewnątrz                                             Przebudowa PS Żukowo – stara i nowa przepompownia

 

 

 13.jpg - 71,69 kB  13a.jpg - 63,75 kB  14.jpg - 88,73 kB

 Budowa kanalizacji w Pępowie - prace budowlane                                Budowa kanalizacji w Pępowie - prace budowlane                              Przepompownia ścieków Pępowo ul. Kwiatowa

 

 15.jpg - 179,67 kB    16.jpg - 163,97 kB

Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie - prace budowlane                                                                                              Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie - prace budowlane

 17.jpg - 230,04 kB     18.jpg - 98,48 kB

Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie – po rozbudowie                                                                                                                          Budowa kanalizacji w Baninie - prace budowlane

 19.jpg - 80,06 kB   20.jpg - 119,03 kB   21.jpg - 74,68 kB

  Przepompownia ścieków Banino ul. Leśna                                                               Przepompownia ścieków Banino ul. Zacisze                                                            Budowa kanalizacji w Miszewie, Miszewku, Dąbrowie, Baninie

                                                                                                                                                                                                                                                                                    - prace budowlane
                           

22.jpg - 77,16 kB     24.jpg - 187,21 kB    25.jpg - 97,50 kB

Przepompownia ścieków Miszewko ul. Karwety                                                Prace przy budowie kolektora tłocznego Banino - Pępowo                            Prace przy budowie kolektora tłocznego Banino - Pępowo

 

 26.jpg - 209,88 kB    28.jpg - 190,94 kB   30.jpg - 182,91 kB

Przepompownia ścieków Pępowo ul. Leśna                                                        Budowa kanalizacji Przyjaźń, Lniska - prace budowlane                                Przepompownia ścieków Lniska, droga na Niestępowo

 

 31.jpg - 305,84 kB    32.jpg - 109,10 kB    33.jpg - 58,98 kB

 Przepompownia ścieków Przyjaźń ul. Żukowska/Lipowa                                Przepompownia ścieków Lniska ul. Żukowska                                                   Przepompownia ścieków Przyjaźń ul. Miła

 

34.jpg - 72,03 kB

Przepompownia ścieków Leźno ul. Dębowa – po modernizacji

 

 

 

Kanalizacja - Przyjaźń, Lniska

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjaźń i Lniska !!!

Dnia 12 maja 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyjaźni i Lniskach wraz z sieciami wodociągowymi oraz modernizacją przepompowni ścieków w Leźnie”.

 

Przedsięwzięcie zakłada budowę 19,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym 14,2 km sieci grawitacyjnej, 3,5 km sieci tłocznej oraz 1,8 km przyłączy (ok. 450 szt.) wraz z budową czterech przepompowni ścieków na terenie miejscowości Przyjaźń i Lniska. Dodatkowo do celów dwóch przepompowni ścieków powstanie łącznie 2 km sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie uzbrojona w kanalizację ulica Żukowska, Strumykowa, Słoneczna, Spacerowa, Osiedlowa, Chabrowa, Szkolna, Łapińska, Brzozowa, Mikołaja Kopernika, Urocza, Przytulna, Przyjazna, Okrężna, Rumiankowa w miejscowości Przyjaźń oraz dwie ulice bez nazewnictwa w miejscowości Lniska.

Natomiast modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w m. Leźno ul. Dębowa jest ściśle związana z ciągłym rozwojem miejscowości Leźno, a także budową w/w kanalizacji w miejscowości Przyjaźń i Lniska. Aktualna wydajność przepompowni jest dostosowana do istniejącej zabudowy, zatem w momencie powstania nowego układu kanalizacji Przyjaźń-Lniska, który będzie tłoczyć ścieki do przepompowni ścieków na ul. Dębowej, dojdzie do sytuacji w której obecnie funkcjonująca przepompownia będzie nieefektywna. Aktualna wydajność przepompowni to około 30-35m3/h, a konieczne jest zwiększenie wydajności do poziomu 80m3/h, a co za tym idzie, modernizacja całego obiektu.

Dzięki przedmiotowej inwestycji kolejne niemal 1000 osób będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej, a w perspektywie będzie możliwa dalsza rozbudowa kanalizacji w kierunku Niestępowa i Skrzeszewa.

 

Zawarta umowa z wykonawcą opiewa się na kwotę 28,4 mln zł, z czego 7,8 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych, natomiast 12,3 mln zostanie sfinansowane w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka).

 

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł

 

  Mapki do poprania :  załącznik nr 1załącznik nr 2

 

Rozszerzenie zakresu projektu nr III

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”

- rozszerzenie zakresu projektu

 

Dnia 3 grudnia 2019 roku Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

 

Aneks obejmuje rozszerzenie zakresu projektu poprzez dodanie zadania pn.:

Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Banino ul. Lotnicza, dz. 57/6”

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.

Rozbudowa istniejącej przepompowni obejmuje wykonanie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z armaturą, automatyką, sterowaniem i zadaszeniem, wykonanie obiektów i infrastruktury towarzyszącej oraz wymianę istniejącej armatury i automatyki. Dodatkowo przewiduje się m.in. budowę podziemnej przepompowni ścieków wraz z zadaszeniem i suwnicą, nowych komór zasuw dla istniejącej i nowoprojektowanej przepompowni ścieków, komory przepływomierza, studni osadnikowych, nowego agregatu prądotwórczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi. Wykonana zostanie niwelacja terenu oraz utwardzenie nawierzchni. Powstanie ogrodzenie oraz oświetlenie terenu przepompowni.

Inwestycja jest niezbędna ze względu na znaczne wyeksploatowaniem urządzeń przepompowni, a także zbyt małą wydajnością pomp w stosunku do ilości ścieków, których przepływ zwiększa się wraz z postępem realizacji kolejnych etapów przedmiotowego projektu. Priorytetem jest więc, by po zakończeniu realizacji projektu Spółka mogła zagwarantować bezawaryjny transport ścieków.

Przepompownia ścieków w Baninie wraz z wewnętrznym odcinkiem sieci kanalizacyjnej wybudowana i oddana została do użytku w 2001 r. Budowa finansowana była ze środków własnych Gminy. Obecnie urządzenia stanowią własność Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Rozszerzenie zakresu projektu jest ściśle powiązane z realizacją zadania nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Banino” oraz nowo wprowadzonego do projektu zadania nr 18  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w m. Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino”.  Ścieki odprowadzane od mieszkańców Banina, Miszewka, Dąbrowy oraz Miszewa wprowadzane będą do kolektora tłocznego, który funkcjonuje tj. tłoczy ścieki właśnie dzięki przepompowni w Baninie. Zakłada się, iż zadanie nr 3 i 18 będzie generowało łącznie 40,8% ścieków w stosunku do całego projektu.

 

 

 

Rozszerzenie zakresu projektu nr IV

KANALIZACJA SANITARNA W MAŁKOWIE I PĘPOWIE

ORAZ NOWY KOLEKTOR TŁOCZNY BANINO-PĘPOWOSpółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. pozyskała kolejne środki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo. Tym razem uzyskano dofinansowanie na wybudowanie 12,2 km kanalizacji sanitarnej w Małkowie przy ulicy Parkowej, Żurawiej, Dworskiej, Pałacowej, Zielonej, Zbożowej, Słonecznej, Lipowej, Spokojnej, Dębowej, Sosnowej, Brzozowej, Pogodnej oraz 0,7 km kanalizacji sanitarnej w Pępowie przy ul. Leśnej. Dzięki w/w inwestycji kolejne ok. 700 osób będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej.

 

Dodatkowo w dofinansowaniu zostało ujęte zadanie polegające na budowie 3,8 km kolektora tłocznego Banino – Pępowo. Kolektor prowadzony będzie wzdłuż ulicy Przemysłowej, Lipowej i Leśnej, następnie wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy. Budowa kolektora stanowi kolejny etap prac związanych z rozbudową przepompowni ścieków  w Baninie przy ul. Lotniczej – zadania będącego w trakcie realizacji. Inwestycja jest kluczowa z punktu zabezpieczenia prawidłowego przesyłu ścieków z miejscowości Banino.

 

Wartość w/w inwestycji szacuje się na kwotę 12,2 mln, z czego 63,75 % dofinansowane zostanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

 

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przewidziane jest na III/IV kwartału tego roku. Termin realizacji zadań do końca 2022 r.

 

Przedmiotowe zadania realizowane będą w ramach aktualnej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I ”.

 

Wartość całego projektu wynosi 113 842 534,60 zł! Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł!

 

 

Kanalizacja w Tuchomiu

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TUCHOMIU

 

Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w miejscowości Tuchom (lewa strona Tuchomia od ul. Słonecznej do ul. Ogrodowej oraz ul. Jeziorna, ul. Widokowa, ul. Wodnika) z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie”

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z siedzibą w miejscowości Sierakowice.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 – ok 11500 mb;

 • budowę przykanalików do granic działek i posesji – ok 1410 mb;

 • budowę sieci kanalizacji tłocznej - ok 5350 mb;

 • budowę przepompowni ścieków – 7 kpl.;

 

Załącznik graficzny inwestycji:

mapa

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Strona www.skzukowo.pl używa ciasteczek (plików cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Możecie Państwo sami i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do waszego komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wykorzystywane przeglądarki mogą być oczywiście tak ustawione, aby żadne pliki cookies nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookies zostały usunięte.

Jeżeli chcą Państwo się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie portalu.

Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych: